Me Estkossa teemme töitä kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisten tuotteiden ja toimintatapojen eteen joka päivä. Työtämme ohjaa yhtiön sisäinen kolmen kulman ohjelma, joka ottaa huomioon yhtiön ja yksilön ympäristövastuun, taloudellisenvastuun sekä kaikkien toimijoiden sosiaalisenvastuun. Tämä greenlean-kolmioksi kiteytetty ajattelutapa ohjaa jokapäiväistä toimintaamme. Kaikkia kolmea kulmaa tarvitaan, kun rakennamme parempaa ja vastuullista työyhteisöä, parempia tuotteita, taludellisesti menestyvää yhtiötä sekä ympäristön kannalta parempaa tulevaisuutta meille kaikille.
Tuotannollinenvastuu; kehitämme jatkuvasti uusia ympäristö- ja käyttäjäystävällisempiä tuotteita sekä parannamme vanhojen tuotteiden koostumusta ja tehokkuutta. Taloudellinen vastuu; Kestävä ja pitkäjänteinen taloudenpito luo edellytyksiä, kestävälle ja vastuulliselle yritystoiminnalle. Sosiaalinenvastuu; kattaa työympäristön, työntekijöiden ja laajemman yhteiskuntavastuun. Nämä kestävän kehityksen periaatteet on sisällytetty kaikkiin liiketoimintaprosesseihimme ja päätöksiimme.

 

       

Joutsenmerkki on kokonaisvaltainen ja elinkaaripohjainen Joutsenmerkin kriteereissä tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, monista eri näkökulmista. Se auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta, tukee luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä edistää resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta. Ympäristön lisäksi kemikaaleihin ja terveyteen liittyvät vaatimukset ovat keskiössä. Kriteereissä huomioidaan tuotteen koko elinkaari raaka-aineista, tuotannosta ja käytöstä aina kierrätykseen ja hävittämiseen.