Puhdas katto ja julkisivu

Sammal-, jäkälä-, sieni-, home- ja muun haitallisen mikrobikasvuston biologiseen tuhoamiseen ja poistoon. Liuoksen vaikutus on pitkäaikainen ja antaa ennaltaehkäisevän suojan kasvustoja vastaan vuosiksi. Käsittely uusitaan tarvittaessa. BIONORDIC PUHDAS KATTO JA JULKISIVU on biohajoava ja bioaktiivinen tuote.

Biosidi. Vaikutava aine: C 12-16-alkyylidimetyyli-bentsyyliammoniumkloridi 8%. Käytä biosidia turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Poistaa ja tuhoaa mikrobikasvustoja mm. katoilta, kiinteistöjen julkisivuista, sokkelista, pihakivetyksiltä, aidoilta ja hautakivistä. Soveltuu kaikille maalatuille ja maalaamattomille rakennuspinnoille; tiili-, pelti-, huopa-, mineriitti-, puu-, rapatuille-, kipsi- sekä maalaamattomille ja maalatuille puupinnoille. Ehkäisee myös puun lahoamista. Lisäksi suojaa erilaiset metalli-, muovi-, vinyyli- ja kangaspinnat.

5L

Katon puhdistus ja käsittely: Katon käsittely työstetään aina kuivassa säässä, ilman lämpötilan ollessa yli +5 C. Poista ensin irtoaines katolta harjalla tai painepesulla. Käyttöliuos levitetään kuivaan pintaan matalapaineruiskulla. Jätetään vaikuttamaan. Aine aktivoituu mm. auringonvalossa ja tuhoaa mikrobi-, levä- ja sammalkasvustoja. Kuollut kasvusto irtoaa pinnasta ja huuhtoutuu pois sateen ja tuulen mukana. Sen jälkeen voit harjata irtoaineksen. Voit myös pestä käsiteltävän pinnan ensin BIONORDIC KIINTEISTÖN TEHOPESULLA ja sitten käsitellä pinnat. Näin saat parhaan lopputuloksen ja varmasti puhtaan katon.

Julkisivun puhdistus ja käsittely: Levitä aine irtoaineksesta puhdistettuun pintaan esim. matalapainekannulla tai siveltimellä. Jätä aine vaikuttamaan. Noin 2 viikon päästä voit tarvittaessa harjata pinnan puhtaaksi. Voit pestä työstettävän pinnan ensin KIINTEISTÖN TEHOPESULLA ja käsitellä pinnan käyttöliuoksella. Vältä aineen joutumista ruohikolle tai muille puutarha-kasveille. Liuoksen haittakasvustoja ehkäisevä vaikutus kestää vuosia ja uusintakäsittelyn tarve on kohteesta riippuen 2–5 vuotta.

AnnostusAnnostus: 1:4, (1 osa tiivistettä: 4 osaa vettä)

Riittoisuus: Annostus noin 0,2 l/m² eli 5 m²/l, riippuen käsiteltävästä pinnasta. Kannullisella (5L) käsittele silloin n. 125 m2.

5-15% kationisia pinta-aktiivisia aineita, <5% ionittomia pinta-aktiivisia aineita, <5% tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattia.

Suojeltava jäätymiseltä.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Älä hengitä suihketta. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ suojalaseja. Jos kemikaalia on nielty, huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa. Jos tuotetta joutuu vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Jos kemikaalia joutuu iholle (tai hiuksiin) huuhdo ihoa runsaalla vedellä. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Vältettävä aineen päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö / astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.