Sammal-, jäkälä- ja hometuho

Haitallisten mikrobikasvustojen (sammal-, home-, jäkälä-,levä,-sieni- ja muu mikrobikasvusto) biologiseen tuhoamiseen ja poistoon halutuilta rakenteilta ja pinnoilta. Liuos vaikuttaa pitkäaikaisesti ja ennaltaehkäisevästi haittakasvustoja vastaan. Käyttöliuos on biohajoava ja -aktiivinen tuote. Tuote on tiiviste (4L) tai käyttövalmis (1L spray).

Biosidi. Vaikutava aine: C 12-16-alkyylidimetyyli-bentsyyliammoniumkloridi 8%. Käytä biosidia turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Liuos poistaa orgaanisiahaittakasvustoja mm. katoilta, kiinteistöjen julkisivuista, pihakivetyksiltä, sokkeleista, aidoilta, kellari- ja kosteistatiloista, kalusteista, hautakivistä, puutarharakennelmista.  Maalatusta ja maalaamattomasta puusta ja pinnoista, tiilestä, betonista, kivestä, vartti- ja peltikatteesta, muovista, kattohuovasta, rappauksesta ja kankaista. Tuotetta voi käyttä ulko- ja sisätiloissa esim. kellarissa. Liuos ehkäisee myös puun lahoamista.

1L spray; 5L

Työstetään yli +5C lämpötilassa, kuivassa säässä. Laimennus: Käyttöliuos 1:4, tehdään matalapainekannuun tai haluttuun astiaan. Levitetään haluttuun pintaan matalapainekannulla, siveltimellä, telalla, harjalla, sienellä. Ennen liuoksen levittämistä kannattaa helposti irtoava aines poistaa käsiteltävältä pinnalta tai pestä pinta BIONORDIC KIINTEISTÖN TEHOPESULLA. Käyttöliuosta levitetään runsaasti kohteeseen. Liuos jätetään vaikuttamaan. Kasvustot kuivuvat muutamassa päivässä ja katoavat kokonaan muutaman viikon päästä sateen, auringon ja tuulen avulla. Sen jälkeen voit vielä pyyhkiä tai harjata pinnan puhtaaksi. Tarvittaessa voi käsitellä pinnan vielä kevyesti (ennaltaehkäisevä vaikutus). Vältä aineen joutumista ruohikolle tai muille puutarhakasveille. Liuoksen ennaltaehkäisevä vaikutus kestää vuosia ja uusintakäsittelyn tarve on kohteesta riippuen 2–5 vuotta. Ympäristö on suojattava roiskeilta. Käytettävä asianmukaista suojausta. Älä levitä märälle pinnalle.

AnnostusAnnostus: 1:4, (1 osa tiivistettä: 4 osaa vettä)

RiittoisuusLaimennussuhde 1:4. Riittoisuus 5-8 m²/l eli yhdellä kannullisella käsittelee n. 75m²–120m².

5-15% kationisia pinta-aktiivisia aineita, <5% ionittomia pinta-aktiivisia aineita, <5% tetranatrium-etyleenidiamiinitetra-asetaattia.

Suojeltava jäätymiseltä.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa.  Älä hengitä suihketta. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ suojalaseja. Jos kemikaalia on nielty, huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa. Jos tuotetta joutuu vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Jos kemikaalia joutuu iholle (tai hiuksiin) huuhdo ihoa runsaalla vedellä. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Vältettävä aineen päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö / astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.